ข่าวประชาสัมพันธ์ 2564

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567

บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประมูลราคาให้เช่าอาคารห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 3 รายการ

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเลื่อนวันประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง บัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565

เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การปิดบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน

เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการท่องเที่ยวสีขาว (WHITE TOURISM)

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กำหนดราคาอาหาร สำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข

แจ้งผู้ประกอบการนวดแผนไทยมายื่นคำร้องต่อบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายชื่อผู้จะได้ความช่วยเหลือในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 (CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19) รอบที่ 2

ตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม SINOPHARM เทศบาลเมืองแสนสุข #รอบที่2 (สำหรับผู้ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 22-27 สิงหาคม 2564)

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประกาศตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม SINOPHARM เทศบาลเมืองแสนสุข #รอบที่ 1

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุขรับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค ศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองแสนสุข (COMMUNITY LSOLATION)

ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมือแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประชาชนเป็นการชั่วคราวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด

ประชาสัมพันธ์ การชำระค่าปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายหลังเดือนมิถุนายน 2564

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานโครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564

" โรค . . อัลไซเมอร์ ?"

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์ชายหาดบางแสน

ขอเชิญนายจ้างสถานประกอบการ ผู้ที่กำลังหางาน นักเรียน/นักศึกษา ผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงานนัดพบแรงงานออนไลน์จังหวัดชลบุรี

แผนปฏิบัติการป้องกันและการปรับตัวในสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ในพื้นที่สาธิตเทศบาลเมืองแสนสุข 2563

หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น

ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

โรงพยาบาลชลบุรี จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "น้ำดื่ม" เพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม

ประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการอาคารออกกำลังกายเทศบาลเมืองแสนสุข

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลได้ร่วมรับฟังการบรรยายโครงการและร่วมแสดงความคิดเห็น ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1

ขอความร่วมมือประชาชนทำแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลเมืองแสนสุข

เลื่อนการแข่งขันรายการ Thailand Super Series 2021 ระหว่างวันที่ 6 – 11 กรกฎาคม 2564 ณ สนามเฉพาะกิจบางแสน จังหวัดชลบุรี

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เชิญชวนประชาชนทำแบบสอบถามความคิดเห็น การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ด่วน‼ ราชกิจจาฯ ประกาศ ไม่สวมแมสก์ มีความผิดปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่องผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง (15)

การขอคืนค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

ปิดการให้บริการในส่วนของกองคลังเป็นการชั่วคราว

กลุ่มคนอายุ 18-59 ปี เตรียมตัวลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด​ 3 ช่องทาง

ศูนย์ประสานงานข้อมูล​ "หมอพร้อม"

6 เรื่องควรรู้ เตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19