ศูนย์ประสานงานข้อมูล​ "หมอพร้อม"

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนวัดซีนโควิด-19 สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ประสานงานข้อมูล​ "หมอพร้อม" โทร​ 02-7922333