ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐบาลขอความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนสวมใส่เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ฯ ทุกวันจันทร์โดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุขเปิดรับสมัครวิ่ง Bangsaen 10

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประชาสัมพันธ์กองช่างเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรักษาและทำความสะอาดบริเวณชายหาดบางแสนล่างล็อก1-41

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567

ประชาสัมพันธ์การปิดการจราจรการแข่งขันไตรกีฬา Amazing Thailand ironman 70.3 Bangsaen 2024

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2567

รับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567

กำหนดการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567

“ซาเล้งเดลิเวอรี่” เดือนกุมภาพันธ์ 2567

งานเทศกาลของคนรักกาแฟ Bangsaen Koff Fest

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง กำหนดพื้นที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินห้องชุด

ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแสนสุข อัพเดตตารางกิจกรรมประจำปี 2567

ประกาศแจ้งย้ายศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนชั่วคราว

รายงานการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้าประเภทต่างๆ

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด) ประจำปี 2567

เปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567

Bangsaen Countdown 2024

แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและประชาชน

ประชาสัมพันธ์ ไม่หยุดประกอบการค้า วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 - วันพุธที่ 3 มกราคม 2567

ขอเชิญร่วมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลเมืองแสนสุข จัดระเบียบผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้งานรับปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กับงาน "Bangsaen Countdown 2024"

ประชาสัมพันธ์ ระเบียบกระทรงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทําประโยชน์หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าให้ตกเป็นรัฐ พ.ศ. 2522 และ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทําประโยชน์รีบเข้าทําประโยชน์ในที่ดิน

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2567

ประชาสัมพันธ์ประกาศ และระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

ประชาสัมพันธ์ การปิดการจราจร Bangsaen 21

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2567

ลอยกระทงบางแสนยุคใหม่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การเปิดให้บริการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ออนไลน์ (ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร)

ประชาสัมพันธ์ผู้ค้าที่มีใบอนุญาตและไม่มีใบอนุญาต ที่เดินเร่ขายสินค้าบริเวณชายหาดบางแสน

ประชาสัมพันธ์ ไม่หยุดประกอบการค้าวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน และวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง แจ้งเตือนให้ระมัดระวังในช่วงเทศกาลลอยกระทง

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4)

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข ขอความร่วมมือในการสำรวจภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2566