ประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการอาคารออกกำลังกายเทศบาลเมืองแสนสุข

ประชาสัมพันธ์

ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการอาคารออกกำลังกายเทศบาลเมืองแสนสุข

จากเดิมปิดให้บริการเวลา 20.30 น.เป็นเวลา 20.00 น.

ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง