สัญลักษณ์ เทศบาลเมืองแสนสุข logo

ดวงตราเทศบาลเมืองแสนสุข

     สัญลักษณ์ของเทศบาลเมืองแสนสุข เป็นตรารูปพวงมาลัยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซ็นติเมตร
ตรงกลางมีรูปทรงกลม ประกอบด้วยเรือใบหาปลาสมัยดั่งเดิมกำลังแล่นในทะเล โดยมีรูปเขาสามมุข
ด้านบนของรูปมีข้อความ "เทศบาลเมืองแสนสุข" ด้านล่างมีข้อความ "จังหวัดชลบุรี"

     การกำหนดรูปลักษณะตราประจำเทศบาลเมืองแสนสุขเช่นนี้ เนื่องจากเขาสามมุขเป็นภูเขาที่มี
ชื่อเสียงในพื้นที่มาเป็นเวลาช้านานจากประชาชนในท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ส่วนพวงมาลัยเรือ
และรูปเรือใบแสดงลักษณะเด่นของเมืองทะเลซึ่งในอดีต ประชาชนมีอาชีพด้านการประมงเป็นหลัก
นอกจากนี้ชายทะเลแสนสุข หรือหาดบางแสนยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว สำหรับพักผ่อนตากอากาศ