ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กำหนดราคาอาหาร สำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข

เรื่อง กำหนดราคาอาหาร สำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า

ในที่หรือทางสาธารณะชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข

เอกสารแนบ

ประกาศราคาอาหารชายหาดบางแสน