ประชาสัมพันธ์ชายหาดบางแสน

ประชาสัมพันธ์

ชายหาดบางแสน
- เปิดให้บริการถึงเวลา 20.00 น.
- งดใช้พื้นที่บริเวณชายหาดตั้งแต่เวลา 20.00-04.00 น.
- ห้ามรวมกลุ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดบนพื้นที่ชายหาด
- หยุดประกอบการชายหาดทุกวันอังคาร

ร้านค้า ร้านอาหารทั่วไป ร้านกาแฟ เปิดให้บริการถึงเวลา 23.00 น.