เลื่อนการแข่งขันรายการ Thailand Super Series 2021 ระหว่างวันที่ 6 – 11 กรกฎาคม 2564 ณ สนามเฉพาะกิจบางแสน จังหวัดชลบุรี

จากที่ผู้จัดการแข่งขันได้เฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด พบว่าตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศยังไม่ลดลง และยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ ผู้จัดการแข่งขันได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันในทุกภาคส่วน และเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น ผู้จัดการแข่งขันขอแจ้งให้ทราบว่าการแข่งขันรายการ Thailand Super Series 2021 ระหว่างวันที่ 6 – 11 กรกฎาคม 2564 ณ สนามเฉพาะกิจบางแสน จังหวัดชลบุรี มีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนออกไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

สำหรับตารางใหม่ของการแข่งขัน Thailand Super Series 2021 ณ สนามเฉพาะกิจบางแสน จังหวัดชลบุรี จะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ขอขอบคุณทุกท่านในความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ขอให้ทุกท่านปลอดภัยและมีสุขภาพที่แข็งแรง

After monitoring the COVID-19 situation closely, there are still significant numbers of Covid-19 cases in Thailand. The organizer concerns with the safety of all stakeholders. Therefore, the organizer has decided to postpone our event on 6 -11 July 2021 at Bangsaen Street Circuit, Chonburi in order to comply with the government policies and the Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA).

If there are any changes or updates, the organizer will notify as soon as we can. Thank you for your kind understanding. Please stay safe and stay healthy.

If there are any changes or updates, the organizer will notify as soon as we can. Thank you for your kind understanding. Please stay safe and stay healthy.