นโยบายคุ้กกี้เว็บไซต์เทศบาลเมืองแสนสุข

(COOKIE POLICY)

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองแสนสุข ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุ้กกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบ และการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านโดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

เราใช้คำว่า “คุกกี้” เพื่อใช้ครอบคลุมความหมายถึง คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เช่น แท็กและพิกเซล เป็นต้น คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์วางไว้ในคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรืออุปกรณ์พกพาของคุณเพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน

ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

เทศบาลเมืองแสนสุข ใช้คุกกี้อย่างไร

เทศบาลเมืองแสนสุข ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชม การสมัครเข้าใช้งาน และการใช้บริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของท่าน โดยทำให้เทศบาลเมืองแสนสุข สามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองแสนสุข ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และในบางกรณี เทศบาลเมืองแสนสุข จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

คุกกี้ที่ เทศบาลเมืองแสนสุข ใช้ อาจจะแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้

1. Session Cookies

     เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ เทศบาลเมืองแสนสุข เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์

 

2. Persistent Cookie

     เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้ จะช่วยให้เว็บไซต์ของ เทศบาลเมืองแสนสุข จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ที่ เทศบาลเมืองแสนสุข ใช้ มีรายละเอียดดังนี้

1. คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

       คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถ ใช้บริการในสาระสำคัญของ เทศบาลเมืองแสนสุข ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

       คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ เทศบาลเมืองแสนสุข ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองแสนสุข รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ เทศบาลเมืองแสนสุข ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ เทศบาลเมืองแสนสุข ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

ตารางประเภทและตัวอย่างคุ้กกี้

ลำดับ

ประเภท

ตัวอย่างชื่อตัวแปรของคุ้กกี้

1

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

joomla_user_state
a4d40de510a98fbf7xxxxxxxxx

2

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

_ga
_gid
_gcl_au
_ga_RG532SQQMC
_gat_gtag_UA_11013812_1
_gat_UA-11013812-1

ท่านจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร

     บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ หากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้เว็บไซต์ของผู้พัฒนาบราวเซอร์ต่าง ๆ ดังกล่าว ซึ่ง ณ วันที่จัดทำเอกสารฉบับนี้ เป็นไปตามข้างล่าง

การตั้งค่าคุ้กกี้ใน Android (Chrome)
การตั้งค่าคุ้กกี้ใน Apple Safari
การตั้งค่าคุ้กกี้ใน Blackberry
การตั้งค่าคุ้กกี้ใน Google Chrome
การตั้งค่าคุ้กกี้ใน Microsoft Edge
การตั้งค่าคุ้กกี้ใน Microsoft Internet Explorer
การตั้งค่าคุ้กกี้ใน Mozilla Firefox
การตั้งค่าคุ้กกี้ใน Opera
การตั้งค่าคุ้กกี้ใน Iphone or Ipad (Chrome)
การตั้งค่าคุ้กกี้ใน Iphone or Ipad (Safari)

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน อาจส่งผลกระทบกับการทำงานบางส่วนของเว็บไซต์ของ เทศบาลเมืองแสนสุข ที่ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ เทศบาลเมืองแสนสุข จะไม่รับผิดชอบและ เทศบาลเมืองแสนสุข ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างบน

     สำหรับข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

     นโยบายนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดย เทศบาลเมืองแสนสุข จะมีการแจ้งนโยบายที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น เทศบาลเมืองแสนสุข ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

ติดต่อเทศบาลเมืองแสนสุข

     ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
สถานที่ติดต่อ : เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี ถ.บางแสนสาย 2 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
ช่องทางการติดต่อ : saraban@saensukcity.go.th