แผนที่ชุมชน

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

 

แผนที่แสดงแนวเขตถนน และเชื่อมถนนเส้นต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

แผนที่เขตเทศบาลเมืองแสนสุข

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จำนวน 25 ชุมชน

รายชื่อชุมชน พื้นที่(ตารางเมตร) แผนที่ชุมชน
เขต 1    
1. ชุมชนมณีแก้ว 1,218,534
2. ชุมชนดอนบน 543,559
3. ชุมชนบางแสนทาวเวอร์ 249,333
4. ชุมชนตาลล้อม1 763,548
5. ชุมชนตาลล้อม2 665,855
6. ชุมชนบ้านเหมือง 806,639
7. ชุมชนพัฒนา2 845,237
8. ชุมชนดอนนารา 518,205
เขต 2    
9.   ชุมชนวัดกลางดอน 232,937
10. ชุมชนแสนสุข 217,756
11. ชุมชนมาบมะยม 248,330
12. ชุมชนท้ายตลาด 267,237
13. ชุมชนร่วมใจพัฒนา 506,782
14. ชุมชนบางแสนบน 1,648,364
15. ชุมชนหาดวอนนภา 2,480,032
เขต 3    
16. ชุมชนบางเป้ง 1,858,184
17. ชุมชนหน้ามอ 323,462
18. ชุมชนโชคดี 63,368
19. ชุมชนสมใจนึก 338,193
20. ชุมชนหน้าเทศบาล 247,468
21. ชุมชนวัดแสนสุข 2,459,560
22. ชุมชนมุขแสนเจริญ1 300,483
23. ชุมชนุมุขแสนเจริญ2 318,613
24. ชุมชนเขาสามมุข 1,004,715
25. ชุมชนบ้านแหลมแท่น 1,069,750
รวม 19,196,144   

 

ชื่อไฟล์ แผนที่ชุมชน
  แผนที่แสดงแนวเขตถนน และเชื่อมถนนเส้นต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข