กลุ่มคนอายุ 18-59 ปี เตรียมตัวลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด​ 3 ช่องทาง

กลุ่มคนอายุ 18-59 ปี เตรียมตัวลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด​ 3 ช่องทาง

- อสม./รพ.สต./รพ.​ที่ท่านมีสิทธิ์รักษา

- ช่องทางอื่นๆ/Walk-in​ ตามประกาศของจังหวัด

- Line​ &​ App​ หมอพร้อม เริ่ม 31 พ.ค. เป็นต้นไป