• รายงานทางการเงิน

รายงานทางการเงิน

รายงานทางการเงิน

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2567

รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2566

รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2566

รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2567

รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2567

รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2567

รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2567

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2566

รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2565

รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2565

รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2566

รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2566

รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2566

รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2566

รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2566

รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2566

รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2566

รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2566

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2565

รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564

รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564

รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2565

รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2565

รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2565

รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565

รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565

รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2565

รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2565

รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2565

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2564

รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563

รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563

รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2564

รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564

รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2564

รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564

รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564

รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564

รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2564

รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2564

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2563

รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562

รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562

รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2563

รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563

รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2563

รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563

รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563

รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563

รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563

รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2563

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2562

รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561

รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561

รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2562

รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562

รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562

รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562

รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562

รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562

รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562

รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2562

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2561

รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2560

รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2560

รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2561

รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2561

รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2561

รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561

รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561

รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2561

รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2561

รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2561

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2560

รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2559

รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2559

รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2560

รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560

รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2560

รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560

รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560

รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560

รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2560

รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2560

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2559

รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2558

รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2558

รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2559

รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2559

รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2559

รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2559

รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2559

รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2559

รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2559

รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2559

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2558

รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2557

รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2557

รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2558

รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2558

รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2558

รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2558

รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2558

รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2558

รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2558

รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2558

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2557

รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2556

รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2556

รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2556

รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2557

รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557

รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2557

รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2557

รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2557

รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2557

รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2557

รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2557

รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2557

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2556

รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2555

รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2555

รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2555

รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2556

รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2556

รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2556

รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2556

รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2556

รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2556

รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2556

รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2556

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2555

รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2554

รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2554

รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2554

รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2555

รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555

รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2555

รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2555

รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2555

รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2555

รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2555

รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2555

รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2555

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2554

รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2553

รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2553

รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2553

รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2554

รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554

รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2554

รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2554

รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2554

รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2554

รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2554

รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2554

รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2554

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2553

รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2552

รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2552

รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2552

รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2553

รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553

รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2553

รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2553

รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2553

รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2553

รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2553

รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2553

รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2553

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2552

รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2551

รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2551

รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2551

รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2552

รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552

รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2552

รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2552

รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2552

รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2552

รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2552

รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2552

รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2552

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2551

รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2550 - กุมภาพันธ์ 2551

รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2551 - พฤษภาคม 2551

รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2551 - กรกฎาคม 2551

รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2551

รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2551

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2550

รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2549 - กันยายน 2550