ขอเชิญนายจ้างสถานประกอบการ ผู้ที่กำลังหางาน นักเรียน/นักศึกษา ผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงานนัดพบแรงงานออนไลน์จังหวัดชลบุรี

หางานมาทางนี้….ชลบุรีมีงานทำ‼️?

ขอเชิญนายจ้างสถานประกอบการ ผู้ที่กำลังหางาน นักเรียน/นักศึกษา ผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงานนัดพบแรงงานออนไลน์จังหวัดชลบุรี “Chonburi job new normal 2021”

ลงทะเบียนร่วมงาน

สำหรับนายจ้างสแกน QR code https://bit.ly/3qXfNS8

สำหรับผู้หางานสแกน QR code https://bit.ly/3hLlLSd

ลงทะเบียนแล้วอย่าลืมแอดไลน์ https://bit.ly/36oyzbY

เพื่อติดตามข่าวสาร งานนัดพบและรายละเอียดเพิ่มเติม หรือโทร: 038-398051 (ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ) ‼️…งานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย…‼️