สถานธนานุบาล

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

หน้าที่รับผิดชอบ

สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองแสนสุข

     สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองแสนสุขทำการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำเป็นกรรมสิทธิ์ ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแสนสุข ทุกวันเสาร์แรกของเดือน ผู้สนใจสามารถขอดูทรัพย์ได้ที่บริเวณด้านหน้าสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองแสนสุขตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม