ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การปิดให้บริการสนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข และอาคารออกกําลังกายเทศบาลเมืองแสนสุขชั่วคราว

ขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุขและนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดให้บริการตอบคำถามเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สายด่วน 1444

ไปเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้ กรอกข้อมูลออนไลน์ ที่นี่‼

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเราชนะกลุ่มเปราะบาง กรณีผู้ป่วยติดเตียง

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การเก็บทุ่นลอยน้ำในช่วงมรสุม

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ภ.ด.ส.2) ประจำปี พ.ศ.2564

ครม.ขยายระยะเวลากดยืนยันตัวตน "ม.33เรารักกัน" ถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้

ขอเชิญชวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) เข้าร่วมตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี 2564

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (สีชมพู) และนายกเทศมนตรี (สีม่วง)

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ยุติโครงการจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจําปี 2564

ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

ข้อเท็จจริง :: การรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะบริเวณตลาดหนองมน ถนนสันติเกษม เทศบาลเมืองแสนสุข

ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข

ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุขและนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรี

เอกสารรับสมัครนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข

ข่าวสารและประกาศการเลือกตั้งเทศบาลเมืองแสนสุข

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ยุติโครงการจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจําปี 2564

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

ลดค่าธรรมเนียมทำบัตร ปชช. – ทะเบียนราษฎร ใน 28 จังหวัดควบคุมสูงสุด

เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

เทศบาลเมืองแสนสุข มีมติเตรียมเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อบรรจุแผนพัฒนาโครงการจัดหาวัคซีนต้านไวรัส โควิด-19

ครม.อนุมัติมาตรการด้านเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายประชาชน

การยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ร่วมให้คะแนนความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็นในการรับบริการจากเทศบาลเมืองแสนสุข

พร้อมแล้ววัคซีนโควิด-19 'เพื่อคนไทย'​ เปิดลงทะเบียนปลาย ม.ค.ถึงต้นก.พ. วางแผน 3 ระยะถึงปี 256

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 (COVID 19)

เทศบาลเมืองแสนสุขเปิดจุดให้บริการยื่นเอกสาร ขอหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด

การขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ด่วน!!! สมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตราด ปรับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องแสดงใบอนุญาตการเดินทางจากเจ้าหน้าที่ในภูมิลำเนา

ประชาสัมพันธ์ ชายหาดบางแสนเปิดให้ประชาชนมาพักผ่อนได้ ภายใต้สถานการณ์โควิทรอบ2

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ชั่วคราว

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 1/2564 พร้อมมาตรการต่างๆ อย่างเป็นทางการ

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานล้างทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ประจำเดือนมกราคม 2564

กิจกรรมกีฬาของเทศบาล และงานเทศกาลท้องถิ่นเทศบาลเมืองแสนสุข

Saensuk smart living

Saensuk smart living (2)

โครงการชายหาดปลอดสูบบุหรี่

เปิดแผนกระจายวัคซีนโควิด 2 ล้านโดสแรก ประเดิม หมอ-พยาบาลภาคสนาม และปชช.กลุ่มเสี่ยงพื้นที่ควบคุมสูงสุด อย่างทั่วถึง!!

โรงพยาบาลชลบุรี ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง