ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข รายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง

ประกาศผลการคัดเลือกคนดีศรีแสนสุข ประจำปี 2567

รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 67

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนม.ค. 67 - มี.ค. 67)

กำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี พ.ศ.2567

รายงานสรุปผลการอบรมตามโครงการบางแสนปลอดโฟม ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การขายทอดตลาด วัสดุคงเหลือจากการรื้ออาคาร

ปิดให้บริการสาธารณะด้านกีฬาและนันทนาการเทศบาลเมืองแสนสุขชั่วคราว ระหว่างวันที่ 23 – 31 มีนาคม 2567

ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข รายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2567

อัตราค่าปรับการทำบัตรประชาชนใหม่ กรณีบัตรประชาชนเดิมหมดอายุ

การประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสน 2567

รัฐบาลขอความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนสวมใส่เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ฯ ทุกวันจันทร์โดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุขเปิดรับสมัครวิ่ง Bangsaen 10

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประชาสัมพันธ์กองช่างเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน

ประชาสัมพันธ์สายด่วน 1441 ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาภัยออนไลน์ แบบ One Stop Service ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรักษาและทำความสะอาดบริเวณชายหาดบางแสนล่างล็อก1-41

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567

ประชาสัมพันธ์การปิดการจราจรการแข่งขันไตรกีฬา Amazing Thailand ironman 70.3 Bangsaen 2024

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2567

รับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567

กำหนดการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567

“ซาเล้งเดลิเวอรี่” เดือนกุมภาพันธ์ 2567

งานเทศกาลของคนรักกาแฟ Bangsaen Koff Fest

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง กำหนดพื้นที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินห้องชุด

ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแสนสุข อัพเดตตารางกิจกรรมประจำปี 2567

ประกาศแจ้งย้ายศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนชั่วคราว

รายงานการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้าประเภทต่างๆ

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด) ประจำปี 2567

เปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567

Bangsaen Countdown 2024

แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและประชาชน

ประชาสัมพันธ์ ไม่หยุดประกอบการค้า วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 - วันพุธที่ 3 มกราคม 2567

ขอเชิญร่วมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลเมืองแสนสุข จัดระเบียบผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้งานรับปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กับงาน "Bangsaen Countdown 2024"

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์

ประชาสัมพันธ์ ระเบียบกระทรงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทําประโยชน์หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าให้ตกเป็นรัฐ พ.ศ. 2522 และ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทําประโยชน์รีบเข้าทําประโยชน์ในที่ดิน