ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนจิตอาสาร่วมกิจกรรมเก็บขยะ บริเวณชายหาดบางแสน

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 (หลังวันลอยกระทง)

ณ ทางลงเรือศาลเจ้าพ่อแสน

เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป

และสามารถร่วมกิจกรรม “ร้านค้าขยะแยกแลกของหรือจะลอง DIY by อถล.เทศบาลเมืองแสนสุข”

เทศบาลฯ ขอ รณรงค์ให้ประชาชนใช้กระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ห้ามจำหน่าย ห้ามจุดพลุ ประทัด โคมลอย บนพื้นที่ชายหาดบางแสนโดยเด็ดขาด‼️ นอกจากจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นแล้ว ยังมีความผิดตามกฎหมาย ดังนี้

ข้อหาทำให้เกิดเสียงโดยไม่มีเหตุอันสมควรจนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

และหากเศษของพลุหรือดอกไม้ไฟทำให้ทางสาธารณะหรือสถานที่สกปรก ปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

กรณีเกิดอุบัติภัยขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้ หรือการระเบิดของดอกไม้เพลิงจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท ตาม ป.อาญา ม. 220