ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุขให้บริการรับคำร้อง/ร้องเรียน และติดตามผล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อด้วยตนเอง

ซึ่งสามารถยื่นคำร้องผ่านศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

โดยคลิกที่ลิงค์นี้ https://www.saensukcity.go.th/oss