ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข ห้ามผู้ประกอบการ และประชาชน เรียกเก็บเงินค่าที่จอดรถ หรือห้ามมิให้จอดรถบริเวณชายหาดบางแสน

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข

ห้ามผู้ประกอบการ และประชาชน เรียกเก็บเงินค่าที่จอดรถ หรือห้ามมิให้จอดรถบริเวณชายหาดบางแสน

ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถจอดรถได้ฟรี!! ไม่มีค่าบริการ

หากพบผู้กระทำผิด สามารถแจ้งได้ที่งานเทศกิจ หมายเลข 080-7941000 และ 080-7942000

หรือ เพจ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี พร้อมถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐาน