เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ในเดือนมีนาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดวัน และเวลา เพื่อล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณต่าง ๆ ดังนี้

หน่วยงาน

สถานที่

วันที่

เวลา

 

งานรักษาความสะอาด

 

 

ตลาดหนองมน

 

6 และ 10 มีนาคม 2562

09.30 น.

แผงลอยสวนหย่อมแหลมแท่น

14 และ 28 มีนาคม 2562

09.00 น.

 

หากผู้ใดสนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0-3819-3512

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://www.culture.go.th

เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีได้จัดงาน “วันรวมน้ำใจ ประจำปี 2562 จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลใน ร้านมัจฉากาชาด โดยผู้สนใจสามารถนำสิ่งของหรือเงินมาบริจาค       
ได้ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.