ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรักษาและทำความสะอาดบริเวณชายหาดบางแสนล่างล็อก1-41

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรักษาและทำความสะอาดบริเวณชายหาดบางแสนล่างล็อก1-41

                         เทศบาลเมืองแสนสุขขอความร่วมมือผู้ประกอบการรักษาและทำความสะอาดภายในบริเวณพื้นที่ของตนเองและบริเวณพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดบางแสนล่างแนวเขื่อนเรียงหินใหญ่(บันไดหินแกรนิต)โดยขัดล้างตะไคร่น้ำทำความสะอาดก่อน-หลังการประกอบการอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ให้มีตะไคร่น้ำ ขยะ หรือสิ่งสกปรกตกค้าง