ปิดให้บริการสาธารณะด้านกีฬาและนันทนาการเทศบาลเมืองแสนสุขชั่วคราว ระหว่างวันที่ 23 – 31 มีนาคม 2567

เนื่องด้วย เทศบาลเมืองแสนสุขได้ดำเนินโครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลผู้ปฏิบัติงานประจำในสำนักงาน ประจำปี พ.ศ.2567 หลักสูตร “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” โดยเจ้าหน้าที่กองการศึกษาผู้รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะด้านกีฬาและนันทนาการต้องเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว จึงขอปิดให้บริการสาธารณะด้านกีฬาและนันทนาการเทศบาลเมืองแสนสุขชั่วคราว ระหว่างวันที่ 23 – 31 มีนาคม 2567 จำนวน 9 วัน ดังนี้

1. สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมืองแสนสุข

2. สนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุข

3. สระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข (สระขนาด 25 เมตร)

4. อาคารสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข (สระขนาด 50 เมตร)

5. อาคารออกกำลังกายเทศบาลเมืองแสนสุข (ฟิตเนส)

***โดยประชาชนสามารถใช้บริการสนามกีฬาฟุตซอล ลู่วิ่งยางสังเคราะห์

และเส้นทางออกกำลังกายได้ตามปกติ***

กองการศึกษา เทศบาลเมืองแสนสุข ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ