เทศบาลเมืองแสนสุขเปิดรับสมัครวิ่ง Bangsaen 10

มาแล้วจร้า📣✨งานวิ่ง Bangsaen 10:2024🏃‍♀️🏃🏻‍♂️ The Inspiration to the World Experience

📍วันวิ่ง : วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567

▶️เทศบาลเมืองแสนสุขเปิดรับสมัครวิ่ง Bangsaen 10 (ระยะ 5 km และ 10 km) จำนวน 300 คน ราคา 1,000 บาท #สำหรับผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขเท่านั้น ‼️

🗓️เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ชั้น 3 สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

✳️หลักฐานในการสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขต #ตำบลแสนสุข

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

✳️เงื่อนไขการสมัคร

- ห้ามโอนสิทธิ์

- ห้ามจำหน่าย

- ชื่อผู้รับโค้ดและผู้สมัครในระบบต้องเป็นคนเดียวกัน

- หากพบชื่อผู้สมัครไม่ตรงกับโค้ดที่ออกให้ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกใบสมัคร และไม่คืนค่าสมัครที่ชำระมาแล้ว

📌โค้ดหมดอายุ วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น. กรุณาสมัครภายในเวลาที่กำหนด

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-193500 ต่อ 310 (วัน/เวลาราชการ)