กำหนดการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567

กำหนดการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567

โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ชมรมอาสาสัตวแพทย์ เทศบาลเมืองแสนสุข เวลา 08.30 น. - 14.30 น. วันและสถานที่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 038-193512