ประชาสัมพันธ์กองช่างเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน

📍การไฟฟ้าบางแสนร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุขดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เริ่มตัดสายไฟสายสื่อสารล้มเสาคอนกรีตออกตั้งแต่ร้านข้าวต้มโอ่งถึงโรงแรมเอสทูตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จนกว่าแล้วเสร็จ ส่งผลให้ ไฟทางตั้งแต่ร้านข้าวต้มโอ่งถึงโรงแรมเอสทูดับในเวลากลางคืนจึงขออภัยในความไม่สะดวกกับประชาชนผู้สัญจรใช้ถนนเส้นดังกล่าวทางเทศบาลกำลังดำเนินการวางสายไฟติดตั้งเสาไฟใหม่ใต้ดิน ต่อไป

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : กองช่าง เทศบาลเมืองแสนสุข

เบอร์โทรศัพท์ 038 193 509