ประชาสัมพันธ์สายด่วน 1441 ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาภัยออนไลน์ แบบ One Stop Service ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center : AOC) หรือ ศูนย์ AOC สายด่วน 1441 กว่า 100 คู่สาย ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาภัยออนไลน์ แบบ One Stop Service ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรม

.

ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) ได้บูรณาการกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB), ธนาคารแห่งประเทศไทย, ผู้ให้บริการมือถือ และอีกหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทำงานเชิงรุกแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ ที่สร้างความเสียหายต่อประชาชน เศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง

.

ซึ่งเป้าหมายของศูนย์ AOC 1441 มีดังนี้

1. อายัดบัญชีของคนร้าย ให้แก่ผู้เสียหายที่ถูกหลอกได้ทันทีใน 1 ชั่วโมง

2. ติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาให้ผู้เสียหายในทุกขั้นตอน

3. เร่งติดตามการคืนเงินให้ผู้เสียหาย

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุม การดำเนินคดีและขยายผลคดี

.

หากประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางออนไลน์ หรือจะขอคำปรึกษาเรื่องหลอกลวงซื้อขายออนไลน์ สามารถโทรไปได้ที่ศูนย์ AOC สายด่วน 1441 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง