ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข ไม่หยุดประกอบการค้าวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข 📢📢ไม่หยุดประกอบการค้าวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567

ผู้ประกอบการทุกประเภทบริเวณชายหาดบางแสนไม่หยุดประกอบการ เนื่องจากวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นวันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งมีนักท่องเที่ยว มาใช้บริการที่ชายหาดเป็นจำนวนมาก หยุดประกอบการทุกวันอังคารอีกครั้งในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567