ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2567

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2567

🗓️ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 15.30 น. ณ อุโบสถอเนกประสงค์ วัดราษฎร์ศรัทธาตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี