ข่าวประชาสัมพันธ์ 2564

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

คำแถลงนโยบาย นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข พ.ศ. 2564-2568

คําสั่งเทศบาลเมืองแสนสุข ที่ 342/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข

คำสั่งเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

แจ้งประชาสัมพันธ์ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแสนสุข

ไม่ใส่แมสก์ เจอ จ่าย จบ 6,000 - 20,000 บาท

ยกเลิกโครงการ รักษ์ดวงตา คืนโสตสดใส เพื่อคนทุกวัย

โรงพยาบาลชลบุรี งดให้บริการปกติ "รับเฉพาะฉุกเฉิน เท่านั้น"

ห้าม มีการมั่วสุม รวมกลุ่ม ดื่มเครื่องดื่มแอลกอออล์

"Thai STOP Covid Plus" แพลตฟอร์มที่สร้างมาเพื่อให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรการป้องกันโควิด-19

สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคเงินเพื่อจัดชุดธารน้ำใจไปมอบให้กับประชาชนที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่ง

เช็กข้อมูลประกาศและมาตรการแต่ละจังหวัด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการ

รพ.ชลบุรี ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคเงิน อาหาร น้ำดื่ม อุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานที่ รพ.ชลบุรี และ รพ.สนาม

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

เมื่อทราบผลตรวจว่า... ติดเชื้อโควิด19 ควรทำอย่างไร?

3 สายด่วนเพื่อที่จะประสานหาเตียง ภายใน 24 ชั่วโมง

สายด่วนสำคัญ ช่วงโควิด-19

เทศบาลเมืองแสนสุข ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่าน ปฏิบัติตามหลัก Bangsaen New normal

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่องผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง

พบการทุจริตเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ประสานงานสืบสวนและไต่ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ประชาสัมพันธ์ ตรวจการได้ยิน รับเครื่องช่วยฟัง ฟรี!! (2)

ประชาสัมพันธ์ ตรวจการได้ยิน รับเครื่องช่วยฟัง ฟรี!!

ประชาสัมพันธ์ ตรวจตา ผ่าต้อกระจก ฟรี!!

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การปิดให้บริการสนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข และอาคารออกกําลังกายเทศบาลเมืองแสนสุขชั่วคราว

ขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุขและนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดให้บริการตอบคำถามเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สายด่วน 1444

ไปเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้ กรอกข้อมูลออนไลน์ ที่นี่‼

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเราชนะกลุ่มเปราะบาง กรณีผู้ป่วยติดเตียง

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การเก็บทุ่นลอยน้ำในช่วงมรสุม

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ภ.ด.ส.2) ประจำปี พ.ศ.2564

ครม.ขยายระยะเวลากดยืนยันตัวตน "ม.33เรารักกัน" ถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้

ขอเชิญชวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) เข้าร่วมตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี 2564

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (สีชมพู) และนายกเทศมนตรี (สีม่วง)

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ยุติโครงการจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจําปี 2564

ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

ข้อเท็จจริง :: การรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะบริเวณตลาดหนองมน ถนนสันติเกษม เทศบาลเมืองแสนสุข

ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข

ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุขและนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรี

เอกสารรับสมัครนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข

ข่าวสารและประกาศการเลือกตั้งเทศบาลเมืองแสนสุข

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ยุติโครงการจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจําปี 2564