ข่าวประชาสัมพันธ์ 2564

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

ลดค่าธรรมเนียมทำบัตร ปชช. – ทะเบียนราษฎร ใน 28 จังหวัดควบคุมสูงสุด

เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

เทศบาลเมืองแสนสุข มีมติเตรียมเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อบรรจุแผนพัฒนาโครงการจัดหาวัคซีนต้านไวรัส โควิด-19

ครม.อนุมัติมาตรการด้านเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายประชาชน

การยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ร่วมให้คะแนนความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็นในการรับบริการจากเทศบาลเมืองแสนสุข

พร้อมแล้ววัคซีนโควิด-19 'เพื่อคนไทย'​ เปิดลงทะเบียนปลาย ม.ค.ถึงต้นก.พ. วางแผน 3 ระยะถึงปี 256

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 (COVID 19)

เทศบาลเมืองแสนสุขเปิดจุดให้บริการยื่นเอกสาร ขอหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด

การขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ด่วน!!! สมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตราด ปรับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องแสดงใบอนุญาตการเดินทางจากเจ้าหน้าที่ในภูมิลำเนา

ประชาสัมพันธ์ ชายหาดบางแสนเปิดให้ประชาชนมาพักผ่อนได้ ภายใต้สถานการณ์โควิทรอบ2

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ชั่วคราว

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานล้างทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ประจำเดือนมกราคม 2564

โรงพยาบาลชลบุรี ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง