ไปเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้ กรอกข้อมูลออนไลน์ ที่นี่‼

ไปเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้ กรอกข้อมูลออนไลน์ ที่นี่ ‼

.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพิ่มช่องทาง.แจ้งเหตุจำเป็น ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น วันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค. 64

.

กรอกข้อมูลออนไลน์
1) เว็บ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
2) แอปฯSmart Vote

.

ต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 21 – 27 มี.ค.64 หรือหลังเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน คือ ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย.64

#NNT

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

#กกต

#เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

#แจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปใช้สิทธิ