ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การเก็บทุ่นลอยน้ำในช่วงมรสุม

เทศบาลเมืองแสนสุข ขอประชาสัมพันธ์การเก็บทุ่นลอยน้ำ เนื่องจากเป็นช่วงที่ชายหาดบางแสนจะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าหาฝั่ง ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้ ดังนั้น เทศบาลเมืองแสนสุขจึงดำเนินการเก็บทุ่นลอยน้ำตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป จนหมดช่วงมรสุม