ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข

ท่านสามารถดูรายละเอียดรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ได้ดังเส้นทางเชื่อมโยงด้านล่างนี้

เอกสารแนบ

ประกาศ แบบ ส.ถ.ผ.ถ.4-4,4-5

(นายกฯ)

ประกาศ แบบ ส.ถ.ผ.ถ.4-4,4-5

(สมาชิกฯ เขต 1)

ประกาศ แบบ ส.ถ.ผ.ถ.4-4,4-5

(สมาชิกฯ เขต 2)

ประกาศ แบบ ส.ถ.ผ.ถ.4-4,4-5

(สมาชิกฯ เขต 3)