ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเราชนะกลุ่มเปราะบาง กรณีผู้ป่วยติดเตียง

จังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือ อปท.ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเราชนะกลุ่มเปราะบาง กรณีผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ สามารถนำเอกสารของผู้ป่วย และผู้พิการนำมาให้กับ เจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ ที่ 26 มีนาคมนี้ ที่เทศบาลเมืองแสนสุข กองสวัสดิการสังคม เวลา 09.00น.-16.00 น.โดยนำบัตรประชานที่เป็น smart card ที่ยังไม่หมดอายุมาด้วย เมื่อเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ทำการรับลงทะเบียนเรียบร้อย จะส่งต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อทำการยืนยันตัวตน (สแกนใบหน้า) อีกครั้ง

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อกลับ ( 038-193582 กองสวัสดิการสังคม )