ข่าวประชาสัมพันธ์ 2565

ประกาศรายชื่อร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมืองงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี 2565

เลื่อน!! ประกาศรายชื่อร้านค้างานวันไหล ปี 65

ประชาสัมพันธ์การปิดให้บริการสนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข ในวันที่ 30 มีนาคม 2565

เทศบาลเมืองแสนสุข ขอเชิญร่วมงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี พ.ศ.2565 #งดเล่นสาดน้ำประแป้ง

ประชาสัมพันธ์ รายงานโครงการก่อสร้างถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ผลการคัดเลือกคนดีศรีแสนสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กรมควบคุมมลพิษชวนร่วมใจแก้ไขปัญหาPM 2.5

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เทศบาลเมืองแสนสุข ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ห้ามเด็ดขาด เล่นพลุ ขายพลุ บริเวณหาดบางแสน ฝ่าฝืนถูกดำเนินคดี

ประชาสัมพันธ์ บริการ “คลินิก เจอ แจก จบ”

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมืองงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม ท่าเทียบเรือแหลมแท่น

ประชาชนในจังหวัดชลบุรีมีผลตรวจ ATK เป็นบวกต้องทำอย่างไร ? ??ให้ท่านติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ ?

ประกาศแจ้งย้ายสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม งานสัตวแพทย์ กองช่างสุขาภิบาล และกองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ขยายเวลารับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กำหนดการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง สภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2565

รายละเอียดระเบียบการและใบสมัคร การประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2564

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

ราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 2565 (ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.2) เทศบาลเมืองแสนสุข อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง กำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจที่ดิน