ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ขยายเวลารับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

ขยายเวลารับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข จะเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2565

การสมัครเรียน

1. ติดต่อขอรับสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ในวัน และเวลาราชการ

2. การสมัครเรียนแบบออนไลน์

- ขั้นตอนที่ 1 สมาชิกในระบบ e-service ศึกษารายละเอียดได้ในคู่มือการสมัครสมาชิก ผ่าน QR Code หรือ https://bit.ly/3x1MPUo

- ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์ ผ่าน QR Code

หรือ https://e-services.saensukcity.go.th/website/th ศึกษารายละเอียดได้ในคู่มือการสมัครเรียนออนไลน์ ผ่าน QR Code หรือ https://bit.ly/3qMkcJQ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข หมายเลขโทรศัพท์ 038-191917