ประชาชนในจังหวัดชลบุรีมีผลตรวจ ATK เป็นบวกต้องทำอย่างไร ? ??ให้ท่านติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ ?