เทศบาลเมืองแสนสุข ขอเชิญร่วมงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี พ.ศ.2565 #งดเล่นสาดน้ำประแป้ง

เทศบาลเมืองแสนสุข ขอเชิญร่วมงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี พ.ศ.2565 #งดเล่นสาดน้ำประแป้ง

เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และจังหวัดชลบุรี กำหนดจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 16-17 เมษายน 2565 ณ บริเวณชายหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายสืบต่อไป

ในการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป การประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สะบ้า ช่วงรำ วิ่งเปี้ยว ชักเย่อ วิ่งผลัดข้าวหลาม การแข่งขันแกะหอยนางรม การจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมือง การแสดงดนตรีของเหล่าศิลปิน นักร้อง นักแสดง ทั้งสตริงและลูกทุ่งชื่อดัง ฯลฯ

จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน บริษัท ผู้ประกอบการ สมาคมและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี 2565

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เทศบาลฯ มีมาตรการดังนี้
- ห้ามเล่นสาดน้ำ/ประแป้ง
- งดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
- งดการแข่งขันกีฬามวยทะเล
- งดเวทีคอนเสิร์ตโค้ก (ปรับเปลี่ยนเป็นบูธกิจกรรม)
- ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมก่อพระทรายวันไหล ผู้จัดกิจกรรม ต้องตรวจคัดกรอง ATK ก่อนร่วมงาน

สำหรับการแสดงดนตรี จำกัดผู้เข้าชม และต้องรักษาระยะห่าง โดยเจ้าหน้าที่จะควบคุมการเข้าชมให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และการแสดงจะเสร็จสิ้นภายในเวลา 17.00 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3819-3585 ในวันเวลาราชการ

#ประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน
#ห้ามเล่นสาดน้ำห้ามประแป้ง
#ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
#งดเวทีโค้ก
#ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
#ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ