ประกาศรายชื่อร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมืองงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี 2565

ตามที่เทศบาลเมืองแสนสุข มีการเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมือง (OTOP) งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 7 - 30 มีนาคม 2565 ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จำหน่าย (ตามเอกสารแนบ) หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข โทร. 038-193500 ต่อ 223-224 หรือ 038-193512 วันเวลาราชการ

เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อ