ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เทศบาลเมืองแสนสุข ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข
เรื่อง เทศบาลเมืองแสนสุข ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565


สอบถามเพิ่มเติม : กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข หมายเลขโทรศัพท์ 038-193506 , 038-193507 หรือ ID Line : saensuk1


เทศบาลเมืองแสนสุข กองคลังเทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุขขยายเวลา ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 เรื่อง ระยะเวลา ตามกฎหมาย (เดิม) ระยะเวลา ที่ขยายออกไป การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง การผ่อนชำระภาษี ที่ดินและสึ่งปลูกสร้าง


สอบถามเพิ่มเติม กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข หมายเลขโทรศัพท์ 038 193506 038 193507 เทศบาลเมืองแสนสุขจัง จังหวัดชลบุรี Line saensuk1 www.saensukcity.go.th เทศบาลเมืองแสนสุข"