ประชาสัมพันธ์การปิดให้บริการสนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข ในวันที่ 30 มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์การปิดให้บริการสนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 - 20.00 น.