ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานล้างทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ประจำเดือนมกราคม 2564