โรงพยาบาลชลบุรี ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง

โรงพยาบาลชลบุรี

ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ดังนี้

1. หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2. เด็ก อายุ 6 เดือน-2 ปี
3. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
4. ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม
5. ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง (ผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ ไตวาย หลอดเลือดสมอง มะเร็ง หอบหืด เบาหวาน)
6. ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคธาลัสซีเมีย HIV

** กลุ่มที่ 1-6 ลงทะเบียนผ่าน QR Code

7. กลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง

โรงพยาบาลชลบุรี
ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า 1-31 มี.ค. 64
รับการฉีดวัคซีน 14 พ.ค. - 28 มิ.ย. 64
วันจันทร์ และวันศุกร์ เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ บริเวณหน้าห้องบัตร อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2

สอบถามเพิ่มเติม โทร 038-931968-9