ด่วน!!! สมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตราด ปรับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องแสดงใบอนุญาตการเดินทางจากเจ้าหน้าที่ในภูมิลำเนา

มาตรการควบคุมโรคในการเดินทางเข้า – ออกพื้นที่

พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด

1. ตรวจวัดอุณหภูมิ /สังเกตอาการ

2. ตรวจว่ามีแอปฯ หมอชนะ

3. สอบถามเหตุผล การเดินทาง

พื้นที่เฝ้าระวัง 49 จังหวัด ปฏิบัติตาม ศปก.จังหวัด/ คกก.โรคติดต่อจังหวัด กำหนด

• ขอให้ประชาชน “งดหรือชะลอ” การเดินทางโดยไม่จำเป็น ถึง 1 ก.พ. 64