ลดค่าธรรมเนียมทำบัตร ปชช. – ทะเบียนราษฎร ใน 28 จังหวัดควบคุมสูงสุด

ลดค่าธรรมเนียมทำบัตร ปชช. – ทะเบียนราษฎร ใน 28 จังหวัดควบคุมสูงสุด

.

กระทรวงมหาดไทยประกาศยกเว้น/ลดค่าธรรมเนียม การจดทะเบียนครอบครัว การออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล บัตรประจำตัวประชาชน และการทะเบียนราษฎร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

.

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระของประชาชนในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด

ได้แก่ กรุงเทพฯ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร ชลบุรี ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ระนอง ระยอง ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี สระแก้ว สระบุรี และอ่างทอง .

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารการทะเบียน โทร. 0-2791-7427