ครม.อนุมัติมาตรการด้านเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายประชาชน

ครม.อนุมัติมาตรการด้านเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายประชาชน ดังนี้

1.โครงการ “เราชนะ” เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด- 19 เดือนละ 3,500 บาท 2 เดือน

โดยเกณฑ์ของผู้ที่ได้รับสิทธิ “เราชนะ” มีดังนี้
- ประกอบอาชีพอิสระ เช่น กลุ่มแท็กซี่ คนขายลอตเตอรี่
- ผู้ประกันตน ม.39, ม.40
- ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- เกษตรกร

ผู้ไม่ได้รับสิทธิ “เราชนะ” มีดังนี้
- ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม (ยกเว้น ม.39, ม.40)
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ข้าราชการ
- ผู้มีรายได้สูง

2.บรรเทาค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ไฟฟ้า น้ำประปา อินเตอร์เน็ต)
- ค่าไฟฟ้า ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน (ก.พ.-มี.ค. 64) สำหรับบ้านที่ใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้ฟรี 90 หน่วย หากเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดตามเงื่อนไข ส่วนกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้ใช้ฟรี 50 หน่วยแรก
- ค่าน้ำประปา 10% เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ตามใบแจ้งหนี้เดือน ก.พ. - มี.ค. 2564
- ส่วนค่าอินเทอร์เน็ตให้เพิ่มความเร็วและแรงของเน็ตบ้าน มือถือ และลดค่าใช้จ่ายผู้ใช้บริการ สนับสนุนการ Work From Home และโหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ฟรี ไม่คิดดาต้าเป็นเวลา 3 เดือน

สำหรับโครงการคนละครึ่ง เตรียมเปิดลงทะเบียน 1 ล้านสิทธิ์ ปลาย ม.ค. 2564