เทศบาลเมืองแสนสุข มีมติเตรียมเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อบรรจุแผนพัฒนาโครงการจัดหาวัคซีนต้านไวรัส โควิด-19

เทศบาลเมืองแสนสุข มีมติเตรียมเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อบรรจุแผนพัฒนาโครงการจัดหาวัคซีนต้านไวรัส โควิด-19 ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่ทางรัฐบาลกำหนด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดูแลประชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง และช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เผยถึงการไม่ขัดข้องให้ท้องถิ่นสามารถจัดหาวัคซีนต้านไวรัส โควิด-19 มาฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบได้ ทั้งนี้ยังรอสรุปมาตรการ และขั้นตอนต่างๆ ที่รัฐบาลจะกำนหนดในรายละเอียดต่อไป

หากมีความคืบหน้าทางเทศบาลเมืองแสนสุขจะแจ้งให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขทราบต่อไป