ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน จะมีการปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณตลาดหนองมนตั้งแต่ธนาคารกสิกรไปจนถึงบริเวณหน้าซุ้มประตูทางเข้าวัดท้ายดอน

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. จึงขออนุญาตปิดช่องทางการจราจรจำนวน 1 ช่องทาง ช่องทางซ้ายสุดตลอดระยะการปฏิบัติงาน และปิดสี่แยกไฟแดงวัดตาลล้อม ขออภัยให้ความไม่สะดวก