เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศพิธีส่งมอบหนังสือ ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 ที่ห้องประชุมสภาฯ โดยวาระการ ประชุมครั้งนี้ มีการกำหนดสมัยประชุม ประจำปี 2557 เป็น 4สมัย สมัยแรก ระหว่างวันที่ 1-30 มิย สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-31 ก.ค. สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-31ส.ค. และสมัยที่4 ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย. และกำหนดสมัยประชุมประจำปี 2558 โดยกำหนดประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ในเดือนก.พ.58 ระหว่างวันที่ 1-28 ก.พ.58 และได้มีการคัดเลือกคกก. ตรวจร่างรายงานการประชุม ประกอบด้วย 1นายเนื่อง เปรมเจริญ 2 นายเฉลียว เอมโอช 3 นายเลิศชาย เจียระสินธุ์กุล และคกก.แปรญัตติ ประกอบด้วย 1 นายเล็ก ทองระอา 2 นายอำนาจ สังข์สุวรรณ 3 นายแสนชัย สวยสม นอกจากนี้ก็ได้มีการแถลงนโยบาย นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขต่อที่ ประชุมสภาฯ โดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม เพื่อเป็นการกำหนดภารกิจที่จะบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแสนสุข ในระหว่างดำรงตำแหน่งนายกฯ ซึ่งนโยบาย นี้เป็นการให้คำมั่นสัญญา ที่จะดำเนินการบริหารราชการให้สำเร็จ ลุล่วงต่อไป เมื่อวันที่2พฤษภาคม2557

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยวิสามัญ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศพิธีส่งมอบหนังสือ แจ้งผลการได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข และสมาขิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข โดย นายพงษ์เกตุ เติมกิจธนสาร ผอ.กกต.จ.ชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานและแจ้งรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกตั้ง และท่านพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ประธานคกก.การเลือกตั้ง ประจำจ.ชลบุรี ได้เป็นประธานในการ มอบหนังสือ และกล่าวต้อนรับ พร้อมให้ ข้อเสนอแนะต่างๆแก่ผู้รับการเลือกตั้งทุกคน เมื่อวันที่1พฤษภาคม2557

เทศบาลเมืองแสนสุข มอบหนังสือแต่งตั้ง เทศบาลเมืองแสนสุข มอบหนังสือแต่งตั้ง เทศบาลเมืองแสนสุข มอบหนังสือแต่งตั้ง เทศบาลเมืองแสนสุข มอบหนังสือแต่งตั้ง เทศบาลเมืองแสนสุข มอบหนังสือแต่งตั้ง เทศบาลเมืองแสนสุข มอบหนังสือแต่งตั้ง เทศบาลเมืองแสนสุข มอบหนังสือแต่งตั้ง เทศบาลเมืองแสนสุข มอบหนังสือแต่งตั้ง

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศแสนสุขสะอาด หลังจากเทศกาลวันไหลบางแสน โดย เมื่อวันที่21เมษายน2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายสราวุฒิ รอดอยู่ ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข เป็นประธานในพิธีเปิด

เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขสะอาด

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศเทศกาลวันไหลบางแสน พีธีทำบุญ เลี้ยงพระ ประเพณีและกาลเล่นพื้นบ้าน ณ ริมชายหาดบางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหลบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหลบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหลบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหลบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหลบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหลบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหลบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหลบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหลบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหลบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหลบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหลบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหลบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหลบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหลบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหลบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหลบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหลบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหลบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหลบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหลบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหลบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหลบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหลบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหลบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข วันไหลบางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศพิธีเปิด แสนสุขคัพ ครั้งที่36 เมื่อวันที่7มีนาคม2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายศราวุฒิ รอดอยู่ ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุขเป็นประธาน พร้อมคู่เปิดสนาม ทีมอ่างศิลา พบกับ ทีมคริสตจักรฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขคัพ ครั้งที่36 เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขคัพ ครั้งที่36 เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขคัพ ครั้งที่36 เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขคัพ ครั้งที่36 เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขคัพ ครั้งที่36 เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขคัพ ครั้งที่36 เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขคัพ ครั้งที่36 เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขคัพ ครั้งที่36

เทศบาลเมืองแสนสุขภาพบรรยากาศพิธีเปิดงานบางแสนย้อนยุค 2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยขบวนพาเรดและการออกร้านย้อนยุคต่างๆ

เทศบาลเมืองแสนสุข บางแสนย้อนยุค2014 เทศบาลเมืองแสนสุข บางแสนย้อนยุค2014 เทศบาลเมืองแสนสุข บางแสนย้อนยุค2014 เทศบาลเมืองแสนสุข บางแสนย้อนยุค2014 เทศบาลเมืองแสนสุข บางแสนย้อนยุค2014 เทศบาลเมืองแสนสุข บางแสนย้อนยุค2014 เทศบาลเมืองแสนสุข บางแสนย้อนยุค2014 เทศบาลเมืองแสนสุข บางแสนย้อนยุค2014 เทศบาลเมืองแสนสุข บางแสนย้อนยุค2014 เทศบาลเมืองแสนสุข บางแสนย้อนยุค2014 เทศบาลเมืองแสนสุข บางแสนย้อนยุค2014 เทศบาลเมืองแสนสุข บางแสนย้อนยุค2014

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศพีธีทำบุญ เลี้ยงพระ เตรียมอัญเชิญเจ้าพ่อแสน ที่ริมชายหาดบางแสนขึ้นประดิษฐานบนศาลหลังใหม่ พร้อมพิธีพิธีเบิกเนตร โดย โป้ยเซียนโจวซือ เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในพิธี 

เทศบาลเมืองแสนสุข ศาลเจ้าพ่อแสน เทศบาลเมืองแสนสุข ศาลเจ้าพ่อแสน เทศบาลเมืองแสนสุข ศาลเจ้าพ่อแสน เทศบาลเมืองแสนสุข ศาลเจ้าพ่อแสน เทศบาลเมืองแสนสุข ศาลเจ้าพ่อแสน เทศบาลเมืองแสนสุข ศาลเจ้าพ่อแสน เทศบาลเมืองแสนสุข ศาลเจ้าพ่อแสน เทศบาลเมืองแสนสุข ศาลเจ้าพ่อแสน

เทศบาลเมืองแสนสุขภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการสอนภาษาจีน เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีเปิด ณ พุทธสมาคมสว่างผลหนองมน

เทศบาลเมืองแสนสุข สอนภาษาจีน เทศบาลเมืองแสนสุข สอนภาษาจีน เทศบาลเมืองแสนสุข สอนภาษาจีน เทศบาลเมืองแสนสุข สอนภาษาจีน เทศบาลเมืองแสนสุข สอนภาษาจีน เทศบาลเมืองแสนสุข สอนภาษาจีน

เทศบาลเมืองแสนสุขภาพบรรยากาศพิธีเปิดสหกรณ์บ้านมั่นคง เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2557 เวลา10.00น.โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีเปิด ณ หมู่บ้านโชคดี พร้อมร่วมทำบุญ

เทศบาลเมืองแสนสุข สหกรณ์บ้านมั่นคง เทศบาลเมืองแสนสุข สหกรณ์บ้านมั่นคง เทศบาลเมืองแสนสุข สหกรณ์บ้านมั่นคง เทศบาลเมืองแสนสุข สหกรณ์บ้านมั่นคง เทศบาลเมืองแสนสุข สหกรณ์บ้านมั่นคง เทศบาลเมืองแสนสุข สหกรณ์บ้านมั่นคง เทศบาลเมืองแสนสุข สหกรณ์บ้านมั่นคง เทศบาลเมืองแสนสุข สหกรณ์บ้านมั่นคง

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศงาน Bangsaen Bike week2013 เมื่อวันที่25มกราคม2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายสนธยา คุณปลื้ม รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประธานในพิธีเปิด ณ ลานเอนกประสงค์แหลมแท่น

เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Bikeweek 2013 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Bikeweek 2013 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Bikeweek 2013 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Bikeweek 2013 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Bikeweek 2013 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Bikeweek 2013 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Bikeweek 2013 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Bikeweek 2013 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Bikeweek 2013 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Bikeweek 2013 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Bikeweek 2013 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Bikeweek 2013

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการดนตรีสากลเพื่อคนแสนสุข เมื่อวันที่15มกราคม2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬา เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ดนตรีสากลเพื่อคนแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข ดนตรีสากลเพื่อคนแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข ดนตรีสากลเพื่อคนแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข ดนตรีสากลเพื่อคนแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข ดนตรีสากลเพื่อคนแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข ดนตรีสากลเพื่อคนแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข ดนตรีสากลเพื่อคนแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข ดนตรีสากลเพื่อคนแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เมื่อวันที่12มกราคม2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬา เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข กีฬาสานสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข กีฬาสานสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข กีฬาสานสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข กีฬาสานสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข กีฬาสานสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข กีฬาสานสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข กีฬาสานสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข กีฬาสานสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข กีฬาสานสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข กีฬาสานสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข กีฬาสานสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข กีฬาสานสัมพันธ์