เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศพิธีเปิด แสนสุขคัพ ครั้งที่36 เมื่อวันที่7มีนาคม2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายศราวุฒิ รอดอยู่ ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุขเป็นประธาน พร้อมคู่เปิดสนาม ทีมอ่างศิลา พบกับ ทีมคริสตจักรฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขคัพ ครั้งที่36 เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขคัพ ครั้งที่36 เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขคัพ ครั้งที่36 เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขคัพ ครั้งที่36 เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขคัพ ครั้งที่36 เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขคัพ ครั้งที่36 เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขคัพ ครั้งที่36 เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขคัพ ครั้งที่36